miljojobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Miljojobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Fem tips för att dra ner på tjänsteresorna och skona miljön

Färre tjänsteresor ger inte bara mer pengar över, det bidrar också till en bättre miljö. Dagens teknik gör det enkelt att mötas via video och telefon. Telias miljöchef Catherine Karagianni berättar att två specifika händelser har satt fart på trenden på senare tid: dels finanskrisen i Europa, då många företag var tvungna att skära ned på kostnaderna, och dels vulkanutbrottet på Island 2010 som ställde in alla flyg. Flera företag var då tvungna att dra ner på resorna och hitta alternativa mötesformer.

Det minskande resandet beror på en ökad miljömedvetenhet och en attitydförändring hos svenskarna. Fler är villiga att ta ett större ansvar för miljön.

– Undersökningen Sustainable Brands 2012 visar att 61 procent av svenska konsumenter väger in företagens hållbarhetsarbete i sitt köpbeslut. Vi märker det genom att våra storföretagskunder ställer allt högre krav på att Telia som leverantör uppfyller uppställda miljökrav samt bedriver ett systematiskt och aktivt miljöarbete.

Trenden med fler och tuffare krav är tydlig och har noterats sedan slutet på 1990-talet. I den senaste TRIM-mätningen, som Svensk Energi genomför, svarar 30 procent av alla tillfrågade företagskunder att de är intresserade av telekomlösningar som minskar det egna företagets belastning på miljön.

Catherines fem bästa tips för att dra ner på tjänsteresorna.

Ta fram en mötespolicy. Syftet med en mötespolicy kan vara att alla möten ska genomföras så effektivt, ekonomiskt och miljövänligt som möjligt. Och den som kallar till möte ska alltid överväga om det kan hållas virtuellt. Dessutom ansvarar alla deltagare för att föreslå alternativa mötesformer om de bedöms vara mer effektiva. Detta blir särskilt viktigt när man tar hänsyn till geografisk och social situation.

Börja använda utrustningen som finns. Börja med tekniken som finns på företaget i dag. Allteftersom behoven visar sig kan du uppgradera och utöka utrustningen. Kontakta din leverantör för att få hjälp med vilken utrustning som passar dina behov.

Utbilda och informera. För att få med alla medarbetare på tåget är det viktigt med information och att man berättar varför förändringen ska ske. Men också att man återkopplar och berättar om resultaten, så att det blir tydligt att förändringen är kopplad till lönsamhet och att förbättra affären.

Låt ledningen leda. Det är viktigt att företagsledningen föregår med gott exempel och lever som den lär. Man kan inte förvänta sig att de anställda ska ändra beteende om man själv inte är beredd att göra det.

Låt det ta tid. Att dra ner på tjänsteresorna är en beteendeförändring, och det tar tid. Låt det göra det. Samtidigt kan det vara nödvändigt att tidigt sätta upp tydliga regler. Ett exempel kan vara att man ska åka tåg istället för flyg mellan Stockholm och Göteborg.