miljojobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Miljojobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Ökad uppmärksamhet för miljöfrågan ett av miljöchefernas viktigaste önskemål

När tidningen Miljöaktuellt kartlade de svenska ”miljöproffsens” karriär visade det sig att de är relativt välavlönade och nöjda med sina arbetsuppgifter och val av arbetsplats.

Tidningens löneenkät visar att många som arbetar med miljö på ett eller annat sätt har mycket att göra, vilket gör det svårt att få arbete och familjeliv att gå ihop.  En annan stor utmaning består i att lyckas engagera företagets ledning i miljöfrågor. Ett bristande intresse för miljöfrågor från högsta ledningen gör onekligen miljöchefernas arbete betydligt svårare än vad det skulle kunna vara.

 

Men det finns positiva tendenser också. 47 procent av de deltagande i undersökningen svarade att det är lättare att få gehör för miljö- och hållbarhetsfrågor idag än för två år sedan. Hela 34 procent ansåg dock att det inte var någon större skillnad, medan  drygt 6 procent ansåg att det är svårare att få gehör för miljöfrågor i dagsläget. 43 procent anser att ledningen tar miljöfrågorna på tillräckligt stort allvar och ger dem tillräckligt hög prioritet.

 

Lika många är nöjda med att frågorna tas på allvar av den högsta ledningen i organisationen, men önskar att de hamnar ännu högre upp på agendan. 13 procent av miljöcheferna upplever att chefen inte tar dem på allvar. Undersökningen besvarades av 2000 miljöproffs, människor som arbetar professionellt med miljöfrågor på ett eller annat vis.