miljojobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Miljojobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.
logga

Utredare vattenförsörjning

Ort
Kategorier
Utgår

2023-06-06

Ansök nu

Utredare vattenförsörjning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) etablerades 2011 och är en förvaltningsmyndighet som arbetar för hållbar samhällsnytta. Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats för att genomföra uppdraget i enlighet med den statliga värdegrunden.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Miljöprövningsenheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Beskrivning

På enheten för miljöprövning ger vi vägledning för tillsyn om vattenverksamhet, enskilda avlopp, fiske- och vattenbruk, dumpning, vattenskyddsområden, skydd av grundvatten,  miljökvalitetsnormer och från och med 1 juli i frågor om tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Vi deltar även som part eller expert för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen i mål och ärenden som avgörs av domstol och svarar på remisser från regeringskansliet, mark- och miljödomstolar eller andra myndigheter. Vi arbetar med  aktuella miljöfrågor som till exempel grön omställning och miljövänlig energi. Vi samarbetar, skapar nätverk och driver frågor framåt.
 

Vill du vara med och utveckla våra vattenresurser? 

Som utredare med inriktning mot vattenförsörjning kommer du arbeta med att ta fram och utveckla vägledning  med särskilt fokus på dricksvattenrelaterade frågor, som t.ex. skydd och bevarande av landets vattentäkter, skydd av grundvatten, riskbedömningar enligt EUs dricksvattendirektiv, samt tillsynsvägledning i frågor om tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. I arbetsuppgifterna kommer det även att ingå att genomföra seminarier och utbildningsinsatser gentemot länsstyrelser och kommuner.
 

Arbetet omfattar även samverkan med andra myndigheter, såsom Naturvårdsverket, Boverket, SMHI, Livsmedelsverket, SGU och Jordbruksverket. Du kommer att svara på remisser från regeringskansliet, mark- och miljödomstolar eller andra myndigheter. Du kommer även att beställa underlag och göra analyser inom olika projekt och regeringsuppdrag. Vi eftersträvar ett arbetssätt med nära samarbete inom enheten och gemensamt ansvarstagande för att utveckla och stärka prövnings- och vägledningsarbetet.
 

Titta gärna på följande länk:

https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/dricksvatten-och-vattenskydd.html 
 

Kvalifikationer och egenskaper

Du som söker tjänsten har erfarenhet av att delta i och leda utredningsarbete av vattenförsörjningsfrågor gärna från länsstyrelsen. Din erfarenhet kan även komma från arbete inom kommun eller som konsult med motsvarande inriktning. Du har högskoleutbildning inom naturvetenskap motsvarande masterexamen, exempelvis som hydrolog, geolog eller ingenjör med inriktning mot vatten eller liknande. Vi önskar att du har minst 3-5 års arbetslivserfarenhet inom området och att du har erfarenhet av projektledning eller liknande arbetsuppgifter samt av strategiskt arbete.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig med god kommunikativ förmåga och som är van vid att samarbeta och samverka i olika sammanhang. Du som söker tjänsten har en förmåga att se till helheten och driva frågor framåt men även kunna prioritera. Då det som utredare ingår att genomföra seminarier och utbildningsinsatser är det bra att ha en vana vid att kunna anpassa innehåll efter målgrupp och vara pedagogisk.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg men med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.

Övrig information

Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Dela detta jobb

logga
Utredare vattenförsörjning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)